Yılın Kaçıncı Haftasındayız

<?php
class Haftabul {
	var $damga;
	function __construct($tarih){
		if (is_int ($tarih))
			$this->damga = $tarih;
		else {
			if (preg_match ("/^[\d]{4}\/([0]?\d|1[0-2])\/([1-2][0-9]|3[0-1]|[0]?[1-9])$/", $tarih)) {
				$gecici = explode ("/", $tarih);
				if (checkdate ($gecici [1], $gecici [2], $gecici [0]))
					$this->damga = mktime (0, 0, 0, $gecici [1], $gecici [2], $gecici [0]);
			}
		}
	}
	function KacinciHafta(){
		if (isset ($this->damga))
			$tdamga = $this->damga;
		else
			return (false);
		$gun	= date ("z", $tdamga) + 1;
		$hafta	= ($gun >= 7 ? ceil ($gun / 7) : 1);
		return $hafta;
	}

}
$a=new Haftabul("2018/06/22");
echo $a->KacinciHafta();
?>

Çıktısı

25

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.