HTML Liste Sınıfı

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
class HTML_Liste {
	var $link,$link_baslik,$font,$renk,$tip,$bg_renk;
	var $dizi = array();
	function HTML_Liste($dizi,$font,$renk,$bg_renk,$tip){
		$this->dizi = $dizi;
		$this->font = $font;
		$this->renk = $renk;
		$this->tip = $tip;
		$this->bg_renk = $bg_renk;
	}
	function goster(){
		echo "<ul style='padding-top:5px;padding-bottom:5px;background-color:$this->bg_renk;list-style-type:".$this->tip."' >";
		foreach($this->dizi as $link=>$link_baslik){
			echo "<a style='text-decoration:none;' href='$link'><li style='padding-top:1px;font-family:verdana; color:$this->renk; font-size:8pt font-style:bold;'>$link_baslik</li></a>";
		}
		echo "</ul>";
	}
}
$links = array("og.php"=>"Özgeçmiş","bilgi.php"=>"Bilgi","kurslar.php"=>"Kurslar");
$html_list = new HTML_Liste($links,'sans-serif','black','orange','disc');
$html_list->goster();
?>

Çıktısı

Dinamik Parametreler Listesiyle İşlev Çağırmak

Bu sınıf, dinamik olarak oluşturulmuş bir parametre listesi ileten bir işlevi çağırmak için kullanılabilir. Bir fonksiyonun ismini, isteğe bağlı bir nesneyi ve parametrelerin listesini içeren bir diziyi alabilir ve nesnenin belirtilen fonksiyonunu çağırır. Sınıf, işlev parametrelerini belirlemek için reflection API’sini kullanır ve bir dizideki argüman olarak iletilen parametre değerlerini kullanarak, cevapsız parametreleri karşılık gelen varsayılan değerlerle doldurarak işlevi çağırır.

<?php
class dinamikParametreler{
	function cagir($g, $ps = array()) {
  $fPar = $this->getPar($g);		  
  foreach($ps as $arg=>$value){$fPar[$arg]=$value;}
  return call_user_func_array($g, array_values($fPar));
	}
	function getPar($g) {
	 $refNesne = $this->getRef($g);
	 $ps = array();
	 foreach ($refNesne->getParameters() as $pr) {
	  if($pr->isOptional())$ps[$pr->name] = $pr->getDefaultValue();
		 else $ps[$pr->name] = null;
		}
		return $ps;
	}
	function getRef($g){
	 if (is_array($g)) $f = new ReflectionMethod($g[0], $g[1]);
	 else $f = new ReflectionFunction($g);
		return $f;
	}
}
class haberler {
 function cagir ( $id, $sayfa = 0, $eleman = 10, $sira = 'date', $yontem = 'desc') {
  echo "id=$id&sayfa=$sayfa&eleman=$eleman&sira=$sira&yontem=$yontem";
 }
}
$haberler = new haberler();
$dinamikParametreler = new dinamikParametreler();
$dinamikParametreler->cagir(array($haberler, 'cagir'), array('sira' => 'ad'));

Çıktısı

id=&sayfa=0&eleman=10&sira=ad&yontem=desc

Not Defterinden Rastgele Kelime Çekmek

<?php
class rastgeleKelime {
  var $dosya;
  function rastgeleKelime($dosya)
  {
    $this->dosya = $dosya;
  } 
  function kelimeGoster()
  {
    $oku = file($this->dosya);
    $o = shuffle($oku);
    echo $oku[$o];
  } 
} 
$r = new rastgeleKelime("kelimeler.txt");
$r->kelimeGoster();
?>

kelimeler.txt

Kalem
Sıra
Masa
Dolap
Pencere
Silgi

Çıktısı

Dolap