Saat Farkı Ekleme Çıkarma Sınıfı

<?php
class zamanDamgasi {
 var $deger = '';
 var $fark = 0;
	var $bicim="d.m.Y H:i:s";
 function zamanDamgasi($deger='') {
		date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
  if ($deger) {
   $this->deger = $deger;
  }else {
   $this->deger = time();
  }
 }
 function yenisaat() {
  $deger = $this->deger;
  $bicim = $this->bicim;
  if ($this->fark) {
   $saniye = $this->fark*60*60;
   $deger = $deger + ($saniye);
  }
  return date($bicim,$deger);
 }
 function mevcutsaat() {
	$deger = $this->deger;
  $bicim = $this->bicim;
  return date($bicim,$deger);
 }
 function saatFarkiEkleCikar($deger) {
  $this->fark = $deger;
 }
}
$ts = new zamanDamgasi;
$ts->saatFarkiEkleCikar(-1);
echo $ts->mevcutsaat();
echo "<br>";
echo $ts->yenisaat();
?>

Çıktısı

26.06.2018 18:21:34
26.06.2018 17:21:34