Php Base Url Fonksiyonu

Php config sayfanıza aşağıdaki kodu ekleyip html sayfanızdaki url ve linklerin başına bu fonksiyonu ekleyebilirsiniz.

function baseurl(){
	return str_replace(
		$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"],"",str_replace(
			str_replace(
				$_SERVER["REQUEST_URI"],"",str_replace(
					"\\","/",$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]
				)
			),"",str_replace(
				"\\","/",dirname(__FILE__)
			)
		)
	)."/";
}
//Örnek Kullanımı
echo baseurl()."css/style.css";

Ana dizinde config.php dosyasi bulunduğu varsayılarak bu kodlar config.php içine eklendiğinde config.php dosyasının require ve include ile dahil edildiği tüm dosya ve dizinlerde config.php nin bulunduğu dizini base olarak almaktadır.

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.