Yandex Çeviri API v1.5

$apikey,$nereden,$nereye,$kelime değişkenlerini değiştirerek kullanabilirsiniz.

<?php
	header("Content-Type: text/html;charset=UTF-8");
	//api key için https://translate.yandex.com/developers/keys adresinden create a new key butonuna tıklayınız.
    $apikey = 'trnsl.1.1.xxxxxxxxTxxxxxxZ.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
	//desteklenen diller için tıklayınız https://tech.yandex.com/translate/doc/dg/concepts/api-overview-docpage/
	$nereden="en";//İngilizce için en
	$nereye="tr";//Türkçe için tr
	$kelime="Hello";
    $url="https://translate.yandex.net/api/v1.5/tr.json/translate?key=".$apikey."&text=".urlencode($kelime)."&lang=".$nereden."-".$nereye."&format=plain";
	$curl = curl_init($url);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
	$result = json_decode(curl_exec($curl));
	if ($result->code == 200) {
			 echo $result->text[0];
	}
?>

Çıktısı

merhaba

 

Mymemory Dil Çeviri Human API

$kelime, $nerden, $nereye değişkenlerini değiştirerek kullanabilirsiniz

<?php 
header("Content-Type: text/html;charset=UTF-8");
$kelime="I love you";
$nerden="English";
$nereye="Turkish";
$data = file_get_contents('http://mymemory.translated.net/en/'.$nerden.'/'.$nereye.'/'.urlencode($kelime));
preg_match_all('/class="text">(.*?)\</si',$data,$sonuc);
print_r($sonuc[1][1]);
?>

Çıktısı

ben seni seviyorum