Benzersiz Oturum Kimliği Oluşturma Sınıfı

<?php
class benzersizOturumKimligi{
var $ip;
var $karaktersil;
	function benzersizOturumKimligi($mod = "normal"){
	global $X_HTTP_FORWARDED_FOR, $REMOTE_ADDR;
	$this->karaktersil = ".";
		if(!isset($X_HTTP_FORWARDED_FOR)){
			$this->ip = $REMOTE_ADDR;
		}else{
			$this->ip = $X_HTTP_FORWARDED_FOR;
		}
		if($mod == "gelismis"){
	  	return $this->karakterkaldir(md5(time().$this->ip).$this->rand_num($mod), $this->karaktersil);
		}else{
	  	return $this->karakterkaldir(time().$this->ip.$this->rand_num($mod), $this->karaktersil);
		}
	}
	function karakterkaldir($metin, $karakter, $y = ""){
		$m = explode($karakter, $metin);
		while(list($anahtar, $deger) = each($m)){
			$y.= $deger;
		}
	return $y;
	}
	function rand_num($mod){
		if($mod == "gelismis"){
	  	srand ((double)microtime()*1000000);
	  	return rand(getrandmax()/2000, getrandmax()).rand();
		}
		else{
		  srand ((double)microtime()*1000000);
	  	return rand();
		}
	}
}
$sess = new benzersizOturumKimligi;
echo $sess->benzersizOturumKimligi()."<br>";           
echo $sess->benzersizOturumKimligi("gelismis");
?>

Çıktısı

153001689518430
7c93ad34f4d467fa10a2306618b856d41843715199

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.