Basit Tarayıcı ve İşletim Sistemi Belirleme Sınıfı

<?php
class TarayiciTipi{
 var $bilgi; 
 function TarayiciTipi(){ 
		$this->bilgi = $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
 }
 function tarayiciIsmiGetir(){
  $isim = "";
		if ($pos=strpos($this->bilgi,"Chrome")){
			$isim = trim(substr($this->bilgi,$pos,1000));
		}elseif ($pos=strpos($this->bilgi,"Firefox")){
			$isim = trim(substr($this->bilgi,$pos,1000));
		}elseif($pos=strpos($this->bilgi,"Safari")){
			$isim = trim(substr($this->bilgi,$pos,1000));
		}elseif($pos=strpos($this->bilgi,"Opera")){
			$isim = trim(substr($this->bilgi,$pos,1000));
		}elseif($pos=strpos($this->bilgi,"K-Meleon")){
			$isim = trim(substr($this->bilgi,$pos,1000));
		}elseif($pos=strpos($this->bilgi,"Firebird")){
			$isim = trim(substr($this->bilgi,$pos,1000));
		}elseif($pos=strpos($this->bilgi,"Netscape")){
			$isim = trim(substr($this->bilgi,$pos,1000));
		}elseif (preg_match("/Konqueror/",$this->bilgi)){
			$isim = "Konqueror";
		}elseif(preg_match("/Mozilla/",$this->bilgi)){
			$isim = "Mozilla/5.0";
		}else{ 
			$isim = "Diğer";
		}
		return ($isim);
 }
 function isletimSistemiIsmiGetir(){
  $isim = "";
		if (preg_match("/Windows/",$this->bilgi)){
			$isim = "Windows";
		}elseif (preg_match("/Linux/",$this->bilgi)){
			$isim = "Linux !";
		}elseif (preg_match("/Unix/",$this->bilgi)){
			$isim = "Unix";
		}else{ 
			$isim = "Diğer";
		}
		return $isim;
 }
}
$t = new TarayiciTipi();
echo "Tarayıcı Tipi : ".$t->tarayiciIsmiGetir()."<br>";
echo "İşletim Sistemi : ".$t->isletimSistemiIsmiGetir();
?>

Çıktısı

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.